За нас вие сте специални

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Бъдещето на света - "Пасивни къщи" с енергоспестяващи прозорци Саламандър

 
СААВ ООД е фирма, която непрекъснато се развива и се стреми да предлага на своите клиенти нови иновативни продукти. Все по-голяма популярност в Европа, а вече и в България намира пасивния стандарт. Именно за това ние акцентираме на предлагането на Енергоспестяващ профил за дограма- bluEvolution - производител Salamander – Германия. Коефициентът на топлопроводимост на профилната комбинация каса/крило заедно с метала е 1 W/m2K. В комбинация с троен стъклопакет се достига коефициент на топлопроводимост 0,75. W/m2K, което отговаря на изискванията за “Пасивна къща”. Системата е сертифицирана за вграждане в пасивни и нискоенергийни къщи;
Какво е пасивна къща?

Пасивната сграда е онази, която се отоплява или охлажда сама и затова се нарича „пасивна”.
Стандартът на пасивните сгради в Европа е широко популярен от повече от 20 години.
Пасивна е онази сграда, която отговаря на следните задължителни изискванията на стандарта:
• Специфична нужда от енергия за отопление и вентилация не повече от 15kWh/m2 годишно.
• Общо потребление на сградата за всички нужди не повече от 120kWh/m2 годишно.
• Въздухопроницаемостта на сградата трябва да е не по-голяма от 0,6 пъти нейния обем при разлика в наляганията на въздуха вътре и вън от 50 Ра.
Прозорци за „пасивни къщи”.
Пасивната къща няма нужда от никаква допълнителна енергия, за да е топла. Тя няма инсталирани печки и радиатори. Прозорците са така ориентирани и оразмерени, че се превръщат в комфортния радиатор на пасивната къща.
Във всяка една сграда най-големи са загубите на топлина през прозорците, тъй като те са най-слабо изолираният елемент от външната повърхнина. Но няма как да съществува сграда без прозорци, заради необходимостта на човека от светлина и визуална връзка с околния свят. Затова изключително важна функция имат прозорците на пасивната къща. Те трябва да са проектирани по такъв начин, че загубите на енергия през тях да бъдат нетно по-малки от пасивните слънчеви печалби. Това е много важна задача, която изисква прецизна калкулация за всеки конкретен обект, с конкретна му ориентация, конкретния му процент на остъкляване и вид на прозорците. Балансът на топлинните загуби и печалби през прозорците е ключов при пасивните къщи.
В пасивната къща прозорците трябва да позволяват нетни слънчеви топлинни печалби доста над тяхната нормална функция да осветяват помещенията, а през лятото да осъществяват и вентилацията.
В обикновените сгради с обикновени прозорци с двоен стъклопакет, винаги има радиатор под прозореца. Той е необходим, за да компенсира охлаждането на въздуха в непосредствена близост до стъклото, който охладен веднага се спуска към пода и създава топлинен дискомфорт в цялото помещение. Тъй като пасивната къща не се нуждае повече от отделна отоплителна система, по-нататъшно изискване е да бъде осигурен топлинния комфорт директно пред прозореца, въпреки, че там вече няма радиатор. Ето защо, необходимо е цялостна U – стойност на прозореца да е по-малка от 0.8 W/(m2K). Това е валидно за централна и източна Европа при териториите с континентален климат с ясно изразени зимни условия. Тази стойност може да бъде постигната само с троен (двукамерен) стъклопакет с нискоемисийни стъкла,с газ аргон. Такъв стъклопакет постига, в зависимост от вида на газа и покритията на стъклата, U – стойности до 0.5 W/(m2K) и обща проводимост на топлина (g – стойност) от 50 до 60%. Така дори през сравнително краткия за пасивната къща отоплителен сезон, енергийният баланс на такова остъкляване е положителен. За разлика от тройния, двойният стъклопакет с нискоемисийно стъкло отчита категорично нетни загуби през отоплителния сезон.
Прозорците в пасивните сгради са създадени с добра топлоизолация. Коректен детайл и монтаж от опитна фирма изпълнител е задължителна предпоставка за успех. Ако прозорецът е инсталиран в равнината на топлинната изолация на сградата и изолацията покрива рамката на прозореца до колкото повече е възможно, термомостът на инсталацията може да бъде нулев. В противен случай, при лош детайл и/или монтаж, общата U – стойност на прозореца може да се покачи с до 50%, ето защо е нужно внимание в детайлите.
Прозорците за пасивни къщи, в сравнение с масовите на пазара, не са евтини, но инвестицията в качествени оптимизирани прозорци си заслужава, защото най-съществени загуби на енергия и комфорт отчитаме именно през прозорците и защото без такива прозорци пасивната къща е невъзможна.Уважаеми Клиенти,


       За да направите своя информиран избор е необходимо да знаете следната важна информация:
1.
Съгласно Директива на ЕС- СPD 89/106,  от 01 февруари 2010 г. за територията на целия Европейски съюз е задължителен знака за съответствие СЕ, за всички продукти влагани в строителството. Производителите и доставчици на такива продукти са длъжни да поставят СЕ маркировка, отговаряйки на следните условия: първо - да имат въведена в действие Система за производствен контрол, самостоятелно или като част от Системата за управление на качеството ISO 9001-2008. и второ - да притежават протокол за Първоначално изпитване на типа на продукта от нотифицирана лаборатория или Каскадно прехвърляне на изпитанията от Системния доставчик, чрез изрично споразумение.
Само фирми, отговарящи на тези условия имат право да издават задължителната Декларация за съответствие, придружаваща всеки подобен продукт.


2. Изискванията на Наредба №7 За енергийната ефективност определят минимални коефициенти на топлоизолация за прозорци от PVC рамки от 1,7 W/m²K  и от 2 W/m²K за прозорци от алуминиеви рамки. Това означава, че за да отговарят на нормативните изисквания Вашите прозорци трябва, задължително да бъдат изпълнени с поне едно нискоемисийно стъкло т. като, дори и най-високостойностните профили не са достатъчни да компенсират коефициента от 2.8 W/m²K, който притежава стъклопакет от две бели стъкла по 4 мм.
 

 


 


ИЗГОДНО РЕШЕНИЕ И ЗА ЖЕГА И ЗА СТУД


       Когато става въпрос за климатични промени и намаляващи енергийни ресурси, вниманието все повече се насочва към търсене на иновативни решения във връзка с повишаване на топлоизолацията на жилищата. 
       Един изгоден и много ефективен вариант за повишаване на енергийната ефективност на сградите е поставянето на външни ролетни щори. Те предотвратяват попадането на светлина и на директни слънчеви лъчи в помещенията и предпазват от външните температури. Външните ролетни щори са много по-ефективни в това отношение от вътрешните. Вътрешните щори се загряват от слънчевите лъчи и отдават топлината вътре в помещението, точно като радиатор, докато външните ролетни щори могат да намалят температури в стаята през летните месеци с до 15 градуса и да ги повишат през зимните месеци с до 5 градуса. Това освен, че  улеснява работата на климатичната инсталация и спестява много енергийни ресурси, както и средства.

         


       Друг вариант за постигане на подобни резултати е поставянето на кепенци на прозорците. Те са са по-луксозен вариант, но в никакъв случай толкова универсален, колкото ролетните щори. Монтирането на кепенци не бива да е самоцелно, те трябва да се вписват в общата архитектура на сградата, най-често къща.
       СААВ ООД предлага два варианта на външните ролетни щори. Външни ролетни щори с вградена кутия и външни ролетни щори с външна алуминиева кутия. Щорите с вградена кутия се монтират заедно с дограмата. Кутията е топлоизолирана и намалява светлия отвор на прозореца от 170 мм или 190 мм., а пълнежът им е от алуминиеви ламели. Другия вид външни щори, предлагани от фирмата са тези с външна кутия. Тя позволява щората да бъде монтирана, освен върху дограмата и извън светлия отвор и по този начин не намалява проникващата светлина през прозореца. Те също са изпълнени от алуминиеви ламели, с пълнеж от пенополиуретанова пяна, чрез която се постига добрата термозащита. 
       Щорите се изработват по индивидуални размери, съобразени със спецификата на всеки обект. Стандартния цвят, в който се предлагат е бял, но има възможност да бъдат изработени и в много други цветове (високо качествено фолио с имитация на дърво, както и в специални цветове по RAL).
       Външните ролетни щори, предлагани от СААВ ООД, имат изчистен дизайн и са подходящи и за жилищни, и за административни сгради. Елегантната визия и разнообразието от цветове ги правят предпочитани и подходящи за всеки стил архитектура, а задвижването им е ръчно или автоматично, чрез бутон или дистанционно управление.

     
 Каталог
каталози
Фирмена презентация
каталози
Шоурум